Zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z przedmiotu Grafika komputerowa prowadzonego przez Panią Magister Angelikę Stawinogę nie odbędą się w dniu 17.04.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.