Zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunków Transport oraz Finanse i rachunkowość z przedmiotu Prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonego przez Panią Magister Agnieszkę Kwietniewską nie odbędą się w dniu 17.04.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.