Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Finanse i rachunkowość z przedmiotu Rachunkowość handlowa prowadzonego przez Panią Magister Agnieszkę Kwietniewską nie odbędą się w dniu 10.04.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.