Zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunków Finanse i rachunkowość oraz Transport z przedmiotu Prowadzenie działalności gospodarczej prowadzone przez Panią Magister Agnieszkę Kwietniewską nie odbędą się w dniu 03.04.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.