Zajęcia dla II roku studentów studiów magisterskich niestacjonarnych z kierunku Socjologia z przedmiotów Menedżer jako coach oraz Coaching w zarządzaniu prowadzonych przez Panią Magister Agatę Zielińską nie odbędą się w dniu 13.04.2019r. (sobota), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.