Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z przedmiotu Komunikacja wizualna prowadzone przez Panią Doktor Wiesławę Szymczuk nie odbędą się w dniu 19.03.2019r. (wtorek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.