Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z przedmiotu Praca rzecznika prasowego prowadzone przez Panią Doktor Katarzynę Mieczkowską nie odbędą się w dniu 26.03.2019r. (wtorek), zostaną odrobione w terminie w dniu 18.03.2019r. (poniedziałek) od godz. 10:30 w Biurze Prasowym w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.