fbpx

Zajęcia prowadzone przez Pana Rektora Doktora Marcina Smolirę dla I roku studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka oraz Informatyka dualna z przedmiotu Paradygmat programowania obiektowego nie odbędą się w dniu 22.05.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.