Zajęcia dla studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka oraz Informatyka dualna prowadzone przez Pana Rektora Doktora Marcina Smolirę nie odbędą się w dniach 13.-17.05.2019r. (poniedziałek-piątek), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.