fbpx

Zajęcia prowadzone przez Pana Rektora Doktora Marcina Smolirę dla I roku studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka oraz Informatyka dualna nie odbędą się w dniach 11-12.06.2019r. (wtorek-środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.