Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Transport z przedmiotu Inżynieria ruchu przez Pana Profesora Rafała Longwica nie odbędą się w dniu 21.03.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.