Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Transport z przedmiotu Projektowanie procesów logistycznych prowadzone przez Pana Profesora Piotra Witkowskiego nie odbędą się w dniu 19.03.2019r. (wtorek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.