Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Transport z przedmiotu Ekologiczne aspekty transportu prowadzone przez Pana Profesora Jarosława Pytkę nie odbędą się w dniu 27.03.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.