Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowe z przedmiotu Międzynarodowe stosunki kulturalne prowadzone przez Pana Prodziekana Doktora Mirosława Haponiuka nie odbędą się w dniu 23.05.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.