Zajęcia z przedmiotu Systemy operacyjne dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka dualna prowadzone przez Pana Magistra Tomasza Króla nie odbędą się w dniu 20.05.2019r. (poniedziałek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.