Zajęcia dla studentów stacjonarnych z kierunków Transport oraz Zarządzanie prowadzone przez Pana Magistra Romana Dawidziuka nie odbędą się w dniach 06.-10.05.2019r. (poniedziałek-piątek), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.