Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości prowadzone przez Pana Magistra Romana Dawidziuka nie odbędą się w dniach 05.-07.03.2019r. (wtorek-czwartek), zostaną odrobione w termiach uzgodnionych z prowadzącym.