Zajęcia dla I roku studentów niestacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu Kompetencje menedżerskie prowadzone przez Pana Magistra Pawła Prokopa nie odbędą się w dniu 31.03.2019r. (niedziela), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.