Zajęcia dla studentów stacjonarnych z kierunków Zarządzanie oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone przez Pana Magistra Pawła Prokopa nie odbędą się w dniu 07.05.2019r. (wtorek), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.