Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotu J. angielski prowadzone przez Pana Magistra Mirosława Mistrzaka dla grupy 6 (8:15-10:45) nie odbędą się w dniu 13.04.2019r. (sobota), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.