Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotu J. angielski prowadzone przez Pana Magistra Mirosława Mistrzaka dla grupy 8 (16:05-18:35) oraz grupy 5 (18:45-21:15) nie odbędą się w dniu 12.04.2019r. (piątek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.