Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotu J. angielski prowadzone przez Pana Magistra Michała Szewczyka dla grupy 10 (8:15-10:45) nie odbędą się w dniu 29.06.2019r. (sobota), zostaną odrobione w dniu 15.06.2019r. w godz. 8:15-10:45 w s.219.