Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka oraz Informatyka dualna z przedmiotu Architektura systemów komputerowych prowadzone przez Pana Magistra Marcina Wronę nie odbędą się w dniu 28.03.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.