Zajęcia prowadzone przez Pana Magistra Marcina Wronę dla I roku studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka oraz Informatyka dualna z przedmiotu Architektura systemów komputerowych nie odbędą się w dniu 13.06.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w dniu 27.05.2019r. (poniedziałek) w s.209 w godz. 16:05-17:45 (INF dualna), 17:50-19:30 (INF gr 2), 19:35-21:15 (INF gr 1).