Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych z kierunków Architektura, Transport, Zarządzanie oraz Stosunki międzynarodowe z przedmiotu J. Polski prowadzonego przez Pana Magistra Łukasza Malawkę nie odbędą się w dniu 21.05.2019r. (wtorek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.