Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunków Finanse i rachunkowość, Informatyka, Transport oraz Stosunki międzynarodowe z przedmiotu J. Polski prowadzonego przez Panią Magister Sylwię Rytko nie odbędą się w dniach 11-12.04.2019r. (czwartek-piątek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.