Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z przedmiotu Marketing prowadzone przez Pana Magistra Łukasza Borkowskiego nie odbędą się w dniu 21.03.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.