Zajęcia dla I roku studentów niestacjonarnych studiów magisterskich z kierunku Socjologia z przedmiotu E-Marketing prowadzone przez Pana Magistra Łukasza Borkowskiego nie odbędą się w dniu 16.03.2019r. (sobota), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.