Zajęcia dla II roku studentów niestacjonarnych z kierunku Socjologia z przedmiotu Metody badań w kryminologii prowadzone przez Pana Doktora Grzegorza Sochę nie odbędą się w dniu 10.05.2019r. (piątek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.