Zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Projektowanie aplikacji na system IOS Apple prowadzone przez Pana Magistra Jakuba Pizonia nie odbędą się w dniu 22.03.2019r. (piątek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.