Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu Hotel organization and management prowadzone przez Pana Magistra Dariusza Donicę nie odbędą się w dniu 21.03.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.