Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Systemy wbudowane prowadzone przez Pana Magistra Arkadiusza Gwardę nie odbędą się w dniu 20.03.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.