fbpx

Zajęcia prowadzone przez Pana Magistra Arkadiusza Gwardę dla III roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Projektowanie aplikacji w systemie Android nie odbędą się w dniu 11.06.2019r. (wtorek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.