Zajęcia dla I roku studentów niestacjonarnych z kierunków Informatyka oraz Informatyka dualna z przedmiotu Architektura systemów komputerowych, zajęcia dla II roku studentów niestacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Systemy wbudowane oraz zajęcia dla III roku studentów niestacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Tworzenie aplikacji internetowych na urządzenia mobilne prowadzone przez Pana Magistra Arkadiusza Gwardę nie odbędą się w dniach 29.-31.03.2019r. (piątek-niedziela), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.