Zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Programowanie w języku C# prowadzonego przez Pana Dziekana Doktora Bogusława Oleksiejuka nie odbędą się w dniu 18.04.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.