Zajęcia dla 2 grupy laboratoryjnej III roku studentów niestacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Programowanie w języku C# prowadzone przez Pana Dziekana Doktora Bogusława Oleksiejuka nie odbędą się w dniu 16.03.2019r. (sobota), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.