Zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Projekt zespołowy systemu informatycznego prowadzone przez Pana Doktora Rafała Stęgierskiego nie odbędą się w dniu 13.03.2019r. (środa), zostaną odrobione w dniu 19.06.2019r. (środa) w godz. 12:35-14:15.