Zajęcia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku Informatyka prowadzone przez Pana Doktora Rafała Stęgierskiego nie odbędą się w dniach 15.-22.05.2019r. (środa-środa), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.