Zajęcia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku Informatyka prowadzone przez Pana Doktora Rafała Stęgierskiego nie odbędą się w dniach 06.-12.05.2019r. (poniedziałek-niedziela), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.