Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowe z przedmiotu Integracja europejska i prawo UE prowadzone przez Pana Doktora Krzysztofa Księskiego nie odbędą się w dniu 21.03.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.