Zajęcia dla I roku studentów niestacjonarnych z kierunku Administracja z przedmiotu Prawo cywilne. Część ogólna z umowami w administracji oraz zajęcia dla II roku studentów niestacjonarnych z kierunku Administracja z przedmiotu Prawo międzynarodowe publiczne prowadzone przez Pana Doktora Krzysztofa Księskiego nie odbędą się w dniach 16-17.03.2019r. (sobota-niedziela), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.