Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowe z przedmiotów Instytucjonalno-prawne ramy bezpieczeństwa oraz Integracja europejska i prawo UE prowadzone przez Pana Doktora Krzysztofa Księskiego nie odbędą się w dniach 03.-04.04.2019r. (środa-czwartek), zostaną odrobione w dniach 10.-11.04.2019r. (środa-czwartek).