Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowe z przedmiotu Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego prowadzone przez Pana Doktora Jerzego Gryza nie odbędą się w dniu 18.03.2019r. (poniedziałek), zostaną odrobione w dniu 28.03.2019r. (czwartek) od godz. 13:30 w s.101.