fbpx

Zajęcia dla studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka oraz Informatyka dualna prowadzone przez Pana Doktora Janusz Szutera nie odbędą się w dniach 11.-12.06.2019r. (wtorek-środa), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.