Zajęcia dla III roku studentów niestacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu E-biznes prowadzone przez Pana Doktora Jakuba Bisa nie odbędą się w dniu 16.03.2019r. (sobota), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.