Zajęcia dla I roku studentów niestacjonarnych z kierunku Finanse i rachunkowość z przedmiotu Makroekonomia prowadzone przez Pana Doktora Jakuba Bisa nie odbędą się w dniu 16.03.2019r. (sobota), zostaną odrobione w dniu 02.06.2019r. (sobota).