Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu ERP prowadzone przez Pana Doktora Grzegorza Sochę nie odbędą się w dniu 18.04.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.