Zajęcia dla II roku studentów niestacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu ERP prowadzone przez Pana Doktora Grzegorza Sochę nie odbędą się w dniu 01.06.2019r. (sobota), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.