Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu Badania marketingowe prowadzone przez Pana Doktora Adama Włodarczyka nie odbędą się w dniu 20.03.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.