Odwołane zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości prowadzone przez Pana Magistra Romana Dawidziuka w dniach 05.-07.03.2019r. (wtorek-czwartek), zostaną odrobione w dniu 29.03.2019r. (piątek) w godz. 10:00-15:05 w s.A019.